Update situatie velden

Het zal niemand zijn ontgaan: We hebben een abnormaal natte herfst en daarmee een zeer slechte beschikbaarheid van onze velden. Sinds begin oktober is er niet 1 week geweest waarin wij geen afgelastingen en verplaatsingen van trainingen en wedstrijden hebben gekend. Graag nemen we jullie mee in de overwegingen bij onze besluiten, alsook onze acties om tot oplossingen te komen.

Keuring velden

Wij mogen als club zelf onze velden keuren en zijn daarvoor niet afhankelijk van de gemeente. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Onze keurmeesters steken hier veel tijd in. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het feit dat gras niet herstelt in koude periodes: kaalslag nu betekent geen herstel tot (op zijn minst) de voorjaarsvakantie terwijl in die periode nog een groot aantal wedstrijden op het programma staat.

Reglement Rugby Nederland

Het competitie-reglement van Rugby Nederland schrijft voor in welke volgorde van belangrijkheid wedstrijden moeten worden gespeeld. Wedstrijden in de Ere- en Future Klasse staan hierbij bovenaan. Dat betekent dat, in geval van beperkte veldbeschikbaarheid, de wedstrijden van het 1e en 2e voorrang moeten krijgen boven de jeugd. Afwijking van deze regel levert reglementaire nederlagen en boetes op. Hierdoor zijn de mogelijkheden om de last evenredig te spreiden beperkt.

Korte termijn oplossing

Wij zijn permanent in overleg met onze ‘buren’ NVC en HCN om te bekijken hoe we kunnen komen tot een zo optimaal mogelijke veldbezetting op het sportpark. Wedstrijden spelen op die velden is geen optie maar trainen wel. Ook buiten het sportpark zoeken we naar alternatieve locaties voor trainingen. We zijn in overleg met andere clubs in de regio en met Rugby Nederland over alternatieve locaties voor de jeugd om onze “thuiswedstrijden’ te spelen. Uiteraard heeft dit alles niet onze voorkeur.

Onze keurmeesters overleggen met grote regelmaat met de door de gemeente aangestelde onderhoudspartij. Wij hebben twijfels over het onderhoudsplan en de wijze waarop dit plan wordt uitgevoerd. Hierover wordt ook door het bestuur met de gemeente gesproken.

Structurele oplossing

Uiteindelijk is er maar 1 echt structurele oplossing: meer veldcapaciteit. Dit kan in de vorm van een extra veld en/of een kunstgrasveld. Volgens de normering van Rugby Nederland, die door de gemeente wordt gevolgd, zouden wij op basis van het aantal teams de beschikking moeten hebben over 3 velden waarvan 1 kunstgras. Dit is natuurlijk niet van vandaag op morgen geregeld. Wij doen er alles aan om bij de gemeente deze behoefte onder de aandacht te brengen en te overleggen hoe we een structurele oplossing kunnen realiseren.

We vragen jullie begrip en geduld en hopen dat we snel weer voluit kunnen trainen en wedstrijden spelen, mogelijk in -tijdelijk- aangepaste vorm.

Bestuur, Jeugdcommissie, Veld-beheer