Club van 100

Club van 100 RC 't Gooi

Natuurlijk zijn er bij Rugby Club ’t Gooi velen, die zonder erg op te vallen goed werk doen voor de Rugbyclub: de stille krachten, waar elke club niet buiten kan. Zo’n club is de Club van 100. De club is in 1993 gestart met een jaarlijkse bijdrage van 100 gulden, vandaar de naam Club van 100.
Iedereen, die R.C. ’t Gooi een warm hart toedraagt, is welkom om lid van de Club van 100 te worden. De samenstelling van de leden varieert van (oud-)leden, niet-spelende leden, donateurs tot familieleden, vrienden, trainers en supporters.
De jaarlijkse bijdrage is € 50,- maar meer mag ook. Uit die gezamenlijke pot worden extra’s betaald, die de rugbyclub anders zelf zou moeten betalen of zich op dat moment niet kan veroorloven.

Zo heeft de Club van 100 onder meer bijgedragen aan de diverse lustra, de verbouwing van de kleedkamers, ondersteuning aan de jeugdtrips en de bijbehorende kleding, de inbraakwerende rolluiken, de beamer in het clubhuis en reserveert een bijdrage aan de herinrichting van het clubhuis.
Eénmaal per jaar komen de leden bij elkaar om te beslissen over de wensen tot financiële ondersteuning van R.C. ’t Gooi voor dat jaar.
Momenteel telt de club 160 leden.

of u kunt contact opnemen met Pim van Doesburg of Eddy Willems.