Privacyverklaring

Privacy Verklaring Rugby Club ‘t Gooi

Rugby Club ’t Gooi verwerkt persoonsgegevens van leden, functionarissen, vrijwilligers, alsmede van personen, organisaties en bedrijven waar we een relatie mee hebben of hebben gehad. Bescherming van de privacy van leden en relaties heeft voor onze vereniging een hoge prioriteit.

In deze privacyverklaring vertellen we graag meer over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. We maken daarbij onderscheid tussen de gegevens die via deze website worden verzameld en de gegevens die online en offline worden verwerkt ten behoeve van de organisatie en administratie van de club.

De Website

De via deze website verkregen persoonsgegevens worden tot een minimum beperkt en alleen gebruikt op de wijze zoals omschreven in deze privacyverklaring. De website bestaat uit een algemeen deel (met relevante informatie voor leden en bezoekers) en een webshop waarin bestellingen geplaatst kunnen worden.

Cookies

De website van Rugby Club ’t Gooi wordt ondersteund door WordPress. Zoals op de meeste websites, worden anonieme bezoekersstatistieken bijgehouden om het functioneren van de website te verbeteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit is een dienst van Google waarbij Google cookies plaatst om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Voor meer informatie hierover, zie: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Cookies worden op uw computer bewaard totdat u alle tijdelijke bestanden wist.

De privacy policy van WordPress vindt u hier: https://automattic.com/privacy/

Social Media Plug-ins

Op de website van Rugby Club ’t Gooi staan de volgende social media plug-ins: Instagram, Facebook, Twitter en Youtube. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop deze platformen omgaan met persoonsgegevens en verwijzen daarvoor naar de desbetreffende privacy statements.

De Webshop

Een bestelling in de webshop kan alleen worden geplaatst, indien de daarvoor noodzakelijke factuurgegevens worden ingevuld. Het gaat hierbij om naw-gegevens, email adres en telefoonnummer. Daarmee kunnen we de bestelling in gang zetten en u op de hoogte houden van de leveringsdatum en andere bijzonderheden. We geven alleen uw naam en email adres door aan een leverancier, als dat nodig is om de individuele bestelling te verwerken en ervoor te zorgen dat u de juiste producten geleverd krijgt.

Factuurgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor onze financiële administratie. U kunt altijd vragen om uw account uit de webshop te laten verwijderen.

Online en Offline verwerken van persoonsgegevens

Als sportvereniging hebben we natuurlijk een ledenadministratie. Deze gegevens staan afgeschermd in een beveiligde omgeving en zijn slechts beperkt toegankelijk voor personen die daartoe geautoriseerd zijn. Wij werken met e-rugby, het systeem dat ook door andere rugby verenigingen en de bond wordt gebruikt. Ook de gegevens van functionarissen (trainers, coaches, bestuursleden), vrijwilligers, sponsoren en donateurs zijn in dit systeem opgenomen.

Nieuwe leden kunnen zich online aanmelden. Zij verstrekken op het moment van aanmelding zelf de noodzakelijke informatie en geven toestemming voor de verwerking van die informatie. Het gaat daarbij om naw-gegevens, email adressen, geboortedata, bankrekeningnummer en – indien aan wedstrijden wordt deelgenomen – ook een digitale foto.

Bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over gezondheid, worden alleen verwerkt met toestemming of op verzoek.

De incasso van de contributie verloopt via Club Collect en dit geschiedt onder stringente voorwaarden.

Communicatie

Via Scrum News, de periodieke digitale nieuwsbrief, wordt gecommuniceerd met de leden en achterban. Scrum News wordt gemaakt met Mail Chimp. Ook Mail Chimp heeft maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Zie: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Mocht u de nieuwsbrief nog niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via: https://www.rugbyclub-gooi.nl/media. Wilt u Scrum News niet meer ontvangen (dat kan natuurlijk ook), dan kunt u zich eenvoudig afmelden via unsubscribe onderaan de nieuwsbrief.

Ondanks de vele discussies die gaande zijn, zijn wij nog steeds actief op Facebook. Wij gebruiken de algemene pagina voor nieuwsberichten, aankondiging van evenementen en voor communicatie met de buitenwereld. Daarnaast hebben we een groepspagina die beperkt toegankelijk is en waarin ook interne zaken in worden aangekondigd.

Gebruik van foto’s

Ook foto’s zijn persoonsgegevens. Los van de vele foto’s die gemaakt worden door ouders, spelers en toeschouwers, hebben we twee club fotografen die in hun vrije tijd de mooiste foto’s maken van wedstrijden en evenementen. Dit zijn reportages met een journalistiek karakter. We mogen deze foto’s gebruiken voor wedstrijdverslagen, andere redactionele artikelen en persberichten.

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s voor journalistieke doeleinden, laat het ons dan weten. Wij respecteren uw belangen en kunnen er dan voor zorgen dat er geen foto’s worden geplaatst waarop u herkenbaar staat afgebeeld.

Voor gebruik anders dan voor journalistieke doeleinden, zullen wij altijd eerst toestemming vragen aan de betrokkenen. U kunt daarbij denken aan gebruik van foto’s voor op de openingspagina van de website, voor posters, flyers of andere promotionele doeleinden. Betreft het foto’s van kinderen onder de 16 jaar, dan vragen we toestemming aan de ouders.

Goed om te weten: onze clubfotografen plaatsen hun reportages van wedstrijden en evenementen online in hun portfolio. Het kan natuurlijk zijn dat u liever niet heeft dat u (of uw kind) hierin wordt opgenomen. U kunt dan vragen om uit het portfolio verwijderd te worden.

Tot slot

Behalve in hiervoor beschreven situaties deelt Rugby Club ’t Gooi uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw toestemming.

Het privacy beleid van Rugby Club ’t Gooi wordt voortdurend aangepast aan de eisen en ontwikkelingen die voortvloeien uit de nieuwe regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018). Voor meer informatie over ons privacy beleid, of voor specifieke vragen, kunt u contact opnemen met onze secretaris via: secretaris@rugbyclub-gooi.nl.

Rugby Club ’t Gooi verwerkt persoonsgegevens van leden, functionarissen, vrijwilligers, alsmede van personen, organisaties en bedrijven waar we een relatie mee hebben of hebben gehad.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de ledenadministratie, organisatie en communicatie van de club, waarbij we niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is.

Het gaat daarbij met name om naw-gegevens, email adressen en – in het geval van leden met een contributieverplichting – om geboortedata en bankrekeningnummers.

Deze gegevens staan afgeschermd in een beveiligde omgeving en zijn slechts beperkt toegankelijk voor personen die daartoe geautoriseerd zijn.

Bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over gezondheid, worden alleen verwerkt met toestemming of op verzoek.

Nieuwe leden geven bij aanmelding toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens ten behoeve van de administratie, communicatie en organisatie.

De incasso van de contributie verloopt via Club Collect en dit geschiedt onder stringente voorwaarden.

Rugby Club ’t Gooi verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

Via Scrum News, de periodieke digitale nieuwsbrief, wordt gecommuniceerd met de leden en achterban. Mocht u de nieuwsbrief nog niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via: https://www.rugbyclub-gooi.nl/media

Wilt u Scrum News niet meer ontvangen (dat kan natuurlijk ook), dan kunt u zich eenvoudig afmelden via unsubscribe onderaan de nieuwsbrief.