Nieuwe maatregelen ivm coronavirus

Beste leden en vrienden van Rugby Club ’t Gooi,

Om de verdere verspreiding van het corona virus tegen te gaan, heeft het kabinet gisteren opnieuw verscherpte maatregelen aangekondigd. Nu ook de scholen, horecagelegenheden en sportclubs tot en met 6 april gesloten zijn, zal ook Rugby Club ’t Gooi hier gevolg aan geven. Niet alleen wedstrijden en trainingen, maar ook vergaderingen en andere bijeenkomsten op de club zijn geannuleerd. Het clubhuis is gesloten, en in overleg met de andere verenigingen op het sportpark Naarden wordt ook het toegangshek bij de parkeerplaats/hoofdingang op slot gedaan. 

Het bestuur vraagt jullie allen om gehoor te geven aan de dringende oproep om sociale en gezamenlijke sportieve activiteiten tot een minimum te beperken. Zo hopen we met elkaar een bijdrage te kunnen leveren aan de bescherming van anderen en ontlasting van zorgverleners. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van het vervolg van de competitie en geplande evenementen. 

Met ovale groet,
Het bestuur van Rugby Club ’t Gooi

Voor het laatste nieuws vanuit Rugby Nederland, zie:https://www.rugby.nl/blog/het-coronavirus-en-rugby-activiteiten-nederland