Lid worden

Aanmelden voor een lidmaatschap bij Rugby Club ’t Gooi kan al vanaf 5-jarige leeftijd.

Kijk bij contributie voor de tarieven van dit seizoen en klik HIER om je in te schrijven.

Door verzending van het inschrijfformulier verklaar je op de hoogte te zijn van de contributieverplichtingen en het huishoudelijk reglement van Rugby Club ’t Gooi.

Wijzigingen
Verhuisd, nieuw e-mailadres of telefoonnummer? Breng ons HIER op de hoogte. Dank!

Opzeggen
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd via een email aan de secretaris of per reguliere post naar:
Rugby Club ’t Gooi, t.a.v. Secretaris, Amersfoortsestraatweg 14C, 1411 HC Naarden.

De opzegging moet ontvangen zijn vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, dat loopt van 1 juni t/m 31 mei.