Corona COVID-19 Protocol

Inleiding

Als gevolg van de nieuwe Corona-maatregelen zoals aangekondigd voor 28 november, heeft het bestuur van Rugby Club ’t Gooi het corona protocol bijgewerkt. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen scherp in de gaten en lijkt het onvermijdelijk dat verdere wijzigingen in dit protocol over de aankomende maanden moeten worden doorgevoerd. Deze versie sluit aan bij de Noodverordening van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Iedereen die op enigerlei wijze bij activiteiten van Rugby Club ’t Gooi (waaronder trainingen, wedstrijden en sociale activiteiten) betrokken is, dus trainers, ouders, spelers en toeschouwers, dient zich strikt te houden aan de checklists en dit protocol. Alleen dan zijn we in staat om met elkaar te zorgen dat de trainingen en wedstrijden op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd.

Als uitgangspunt voor dit en volgende protocollen zal blijven gelden dat wij zoveel als mogelijk aansluiten bij de landelijke en regionale richtlijnen zoals die worden bekend gemaakt. Wij realiseren ons dat voor sommige leden dit niet ver genoeg zal gaan en voor anderen te ver. Echter, aangezien wij geen experts zijn en ook geen expert-panel tot onze beschikbaarheid hebben, heeft het bestuur besloten richtlijnen zoals opgesteld door externe experts en deskundigen leidend te laten zijn voor protocollen van Rugby Club ’t Gooi. Wellicht ten overvloede wijzen wij er graag op dat vooralsnog de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wettelijk gezien leidend zijn ten opzichte van andere bronnen van informatie (onder andere Rugby Nederland, de minister-president en NOC*NSF). Aangezien gebleken is dat er regelmatig vertraging is tussen een (publieke) aankondiging en de uitwerking daarvan in de noodverordening, vragen wij jullie begrip voor de vertraging die af en toe optreedt tussen aankondiging en aanpassing.

Nieuwe Coronamaatregelen voor Rugby Club ’t Gooi dd.28 November 2021

De persconferentie van vrijdagavond geeft helaas aanleiding tot het opnieuw aanscherpen van de corona-maatregelen. Op dit moment is nog niet volledig duidelijk wat de beperkingen zullen zijn maar een aantal beslissingen gaan zeker impact hebben:

 1. Sluiting sportpark: voor nu gaan we ervan uit dat het sportpark na 17:00 uur zal worden afgesloten. Hierdoor zullen de avondtrainingen komen te vervallen. We onderzoeken de mogelijkheden om in kleinere groepjes (maximaal 4) te kunnen blijven trainen na 17.00 uur en/of doordeweeks middagtrainingen te organiseren.
 2. Competitie: er is nog geen besluit genomen over de voortzetting van de verschillende competities. Deze beslissing ligt in eerste instantie bij Rugby Nederland en wij wachten dit af.

We verwachten aankomende week bevestigd te krijgen wat de trainingsmogelijkheden zijn en of er nog wedstrijden zullen worden gespeeld tot 1 januari.

Op basis van wat we nu weten, zullen we in ieder geval alles op alles zetten om in de weekenden een (eventueel aangepast) programma aan te bieden. Hiervoor reserveren we de velden op zaterdag en in overleg ook een deel op zondag voor de jeugd. Op zondagmiddagen is veld 2 beschikbaar voor de senioren vanaf half 2.

Het lijkt erop dat de Ereklasse weer zal vallen onder de topsport-uitzondering waarmee voor de selectie de mogelijkheid bestaat om te blijven trainen en voor het 1st XV om wedstrijden te spelen. Ook hier is echter nog geen zekerheid.

We zijn druk in overleg met alle betrokkenen om zo snel mogelijk een programma in te richten. Het is echter niet mogelijk om op dit moment concreter te zijn over hoe dat eruit komt te zien. We houden nauw contact met gemeente Gooise Meren en Rugby Nederland over de verdere ontwikkelingen in brede en smalle zin en zodra er meer duidelijkheid komt, zullen we iedereen zo snel mogelijk berichten.

Wanneer je wel op de club komt gelden de volgende regels:

 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Een coronatoegangsbewijs is verplicht in het clubhuis, kleedkamers, wc’s en het terras, voor spelers vanaf 18 jaar. 
 • Voor het clubhuis gelden “horeca-regels”. Dit betekent dat vanaf 17.00 uur het clubhuis moet sluiten.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht op het veld bij wedstrijden en trainingen.
 • Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden en trainingen. Alleen benoemde vrijwilligers hebben toegang tot het terrein van de club. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten, aangezien zij toeschouwer worden.
 • In het weekend, wanneer er geen trainingen en wedstrijden zijn, is het clubhuis en het terras geopend tot 17.00 uur onder de regelgeving van een horecalocatie.
  Dit houdt in dat;
  • bezoekers vanaf 14 jaar hun QR-code moeten laten scannen en zich moeten kunnen identificeren.
  • bezoekers een vaste zitplaats hebben. Dit betekent tevens dat het aantal bezoekers beperkt is tot het aantal zitplaatsen dat de club aanwijst.
  • bezoekers een registratie en gezondheidscheck* moeten doen
  • entertainment, zoals live muziek, is toegestaan.
 • Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

*Vragen gezondheidscheck

1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 of meer van de volgende klachten?

– U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
– U hoest.
– U bent benauwd of kortademig.
– U heeft verhoging of koorts.
-U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.

2. Heeft u corona?

Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.

3. Bent u in quarantaine omdat u:

– een huisgenoot of nauw contact bent van iemand die corona heeft?
– terugkomt uit een land of gebied waarvoor de quarantaineplicht geldt?
– een melding kreeg van de coronamelder-app?

Geen bezoek bij een ‘ja’!

Tot slot

Rugby is een teamsport en wij doen dan ook een klemmend beroep op iedereen om in deze bijzondere periode de gelegenheid om veilig te spelen als één team aan te grijpen. Alleen dan kunnen we het sportpark openhouden.

Alvast dank voor jullie hulp hierbij!

Eventuele vragen, suggesties kunnen gestuurd worden naar jeugd@rugbyclub-gooi.nl of secretaris@rugbyclub-gooi.nl