Corona COVID-19 Protocol

Inleiding

Als gevolg van de verscherping van de Corona-maatregelen zoals aangekondigd op 13 Oktober, heeft het bestuur van Rugby Club ’t Gooi het corona protocol bijgewerkt. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen scherp in de gaten en lijkt het onvermijdelijk dat verdere wijzigingen in dit protocol over de aankomende maanden moeten worden doorgevoerd. Deze versie sluit aan bij de Noodverordening van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek d.d. 14 Oktober 2020.

Iedereen die op enigerlei wijze bij activiteiten van Rugby Club ’t Gooi (waaronder trainingen, wedstrijden en sociale activiteiten) betrokken is, dus trainers, ouders, spelers en toeschouwers, dient zich strikt te houden aan de checklists en dit protocol. Alleen dan zijn we in staat om met elkaar te zorgen dat de trainingen en de competitie op een veilige manier kunnen worden opgestart.

Als uitgangspunt voor dit en volgende protocollen zal blijven gelden dat wij zoveel als mogelijk aansluiten bij de landelijke en regionale richtlijnen zoals die worden bekend gemaakt. Wij realiseren ons dat voor sommige leden dit niet ver genoeg zal gaan en voor anderen te ver. Echter, aangezien wij geen experts zijn en ook geen expert-panel tot onze beschikbaarheid hebben, heeft het bestuur besloten richtlijnen zoals opgesteld door externe experts en deskundigen leidend te laten zijn voor protocollen van Rugby Club ’t Gooi. Wellicht ten overvloede wijzen wij er graag op dat vooralsnog de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wettelijk gezien leidend zijn ten opzichte van andere bronnen van informatie (onder andere Rugby Nederland, de minister-president en NOC*NSF). Aangezien gebleken is dat er regelmatig vertraging is tussen een (publieke) aankondiging en de uitwerking daarvan in de noodverordening, vragen wij jullie begrip voor de vertraging die af en toe optreedt tussen aankondiging en aanpassing.

Belangrijkste wijzigingen in dit protocol

 • Alle competities, zowel jeugd als senioren, worden stilgelegd.
 • Jeugd mag blijven trainen met inachtneming van een aantal voorwaarden.
  Kinderen tot 18 jaar mogen sporten in teamverband; onderlinge wedstrijden met teams van eigen club is toegestaan.
  Wat betreft leeftijdscategorieën & dispensaties: We hanteren de teams waarin je bent gestart dit seizoen. Speelde je bij de senioren? Dan geldt 18+ voor jou. Speelde je voor de Colts? Dan val je binnen de jeugd
 • Kleedkamers zullen voorlopig dicht blijven.

Afspraken:

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

Algemeen:

 • Buiten het veld, ook in kleedkamers en het clubhuis, moet 1,5 meter afstand worden gehouden door iedereen boven de 18, zowel spelers als ouders en belangstellenden.
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Laat je zo snel mogelijk testen bij klachten en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
 • Als iedereen in je directe omgeving 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot tien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot tien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.
 • Blijf thuis zolang je in thuis-isolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Blijf twee weken thuis als je in een code oranje gebied/land bent geweest.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Hanteer RIVM-richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/bewegen.
 • Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor de jeugd tot en met 18 jaar.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts

Ouders:

 • Informeer uw kind over de hygiëne-maatregelen.
 • Maak gebruik van de normale manier om uw kind aan- danwel af te melden voor een training. (dus als de afspraak is, dat je er bent, tenzij je je afmeldt, dan geef je niet specifiek aan dat je gaat trainen).
 • Laat uw kind thuis het toilet bezoeken en zijn of haar handen wassen, voordat hij/zij naar de club komt.
 • Het verzoek is om de jeugd zoveel mogelijk zelfstandig naar de club te laten komen.

Vervoer en Parkeren:

 • Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV.
 • Houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid.
 • Parkeren kan nog steeds alleen aan de Amsersfoortsestraatweg. Er is dus geen ‘kiss & ride’ mogelijkheid aan de Huizerstraatweg. Dit leidt tot overlast bij de buren en levert extra surveillance op, daarnaast ontstaan daar ook onveilige situaties, zeker nu het donkerder wordt. Het grote hek moet tevens gewoon dicht blijven en is alleen bedoeld voor laden en lossen en de ambulance.

Gebruik clubhuis:

 • Tot nader order is het clubhuis gesloten.

Gebruik kleedkamers:

 • Tot nader order zijn de kleedkamers gesloten.

Rond de velden:

 • Tot nader order is publiek niet toegestaan rond de velden. Om verwarring te voorkomen, zijn ouders niet welkom op het sportpark tenzij in functie.

Trainingen:

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar de club.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Neem een eigen bidon of flesje drinken en indien van toepassing bitje mee voor tijdens de training.
 • Volg de aanwijzingen van de trainers op.
 • Blijf zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van je trainers. Een uitzondering hierop zijn eventuele blessurebehandelingen.

Trainers:

 • Trainers houden zich aan de algemene maatregelen zoals aangegeven door de overheid.
 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.
 • Maak vooraf (gedrags)regels aan sporters duidelijk.
 • 1,5 meter regel: deze geldt voor alle trainers, ten opzichte van de spelers en mede trainers. Uitzondering hierop is een blessurebehandeling. Laat een voorbeeld zien door gebruik te maken van de spelers.
 • Vang indien nodig (jongere teams) de spelers op bij het hek en stuur ze door naar het veld. Na afloop van de training begeleid je hen weer terug naar het hek en wacht tot de laatste speler is opgehaald.
 • Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden.
 • Wijs de jeugd op het belang van handen wassen en laat de jeugd geen handen schudden. Ook een ‘squeeze’ is niet toegestaan.
 • Controleer de gesteldheid van de spelers (niet verkouden, hoesten, hoofdpijn, etc. En geen temperatuur van 38 graden of hoger (test eventueel met de thermometer in de EHBO-koffer))

Tot slot

Rugby is een teamsport en wij doen dan ook een klemmend beroep op iedereen om in deze bijzondere periode de gelegenheid om veilig te spelen als één team aan te grijpen. Alleen dan kunnen we het sportpark openhouden.

Alvast dank voor jullie hulp hierbij!

Eventuele vragen, suggesties kunnen gestuurd worden naar jeugd@rugbyclub-gooi.nl of secretaris@rugbyclub-gooi.nl