Club van het Jaar

Club van het Jaar

Bij Rugby Club ’t Gooi zijn we als een grote familie. Jong een oud, groot en klein, internationaal, jongens en meisjes, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en daarmee staat inclusiviteit hoog in ons vaandel. Omdat de club al sinds 1933 bestaat hebben we een grote verbondenheid met de omgeving en met alle leeftijden.

Sinds een aantal jaren zijn we als club aan het groeien en richten ons zowel op breedtesport als topsport. Bij de jeugd betekent dat dat we kinderen allemaal de kans geven zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Tot in de puberteit spelen kinderen met verschillende talenten met elkaar en leren zo samenspelen en wat er op elke positie van je verwacht wordt en wat je kan bieden. Omdat er dit jaar geen competitie is hebben de oudere jeugdspelers en de spelers uit het eerste team geïnvesteerd in de begeleiding van de jongere jeugd. Hierdoor zijn de banden versterkt en hebben de jonge spelers echte idolen gekregen. Daarnaast zijn er bijzondere trainingen georganiseerd om de wedstrijden te vervangen. Honkbal en voetbal met een rugbybal, bootcamps in de natuur en toernooitjes onderling.

De verbondenheid op het veld zien we ook terug bij onze vrijwilligers. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel inzet er getoond wordt, zelfs nu we door Corona elkaar zo beperkt kunnen zien. Er is een prachtige tent gebouwd naast het clubhuis om de spelers en bezoekers een droge buitenplek te bieden. Er is een geweldige wervingscampagne opgezet om kinderen uit de regio te enthousiasmeren rugby. Het imago van rugby als stoere mannensport die gevaarlijk is proberen we te veranderen en te tonen dat rugby door iedereen gespeeld kan worden. Er zijn samenwerkingsverbanden ontstaan met de lokale middenstand om elkaar te kunnen ondersteunen in bekendheid, plezier en financieel. Er is gewerkt aan onze communicatieplatforms, zodat ze met de tijd meegaan en zoveel mogelijk mensen kunnen meegenieten van onze mooie club.

Onze sponsoren en Magic Friends hebben een geweldige bijdrage geleverd om onze club ook financieel gezond te houden. Er zijn Magic Ball Bingo avonden georganiseerd, die zo’n succes zijn dat ze een blijvend karakter krijgen.
De Club van 100 helpt ons dit jaar weer met financiële ondersteuning voor jeugdopleidingen, livestreambenodigdheden (zo belangrijk, nu er geen toeschouwers kunnen zijn) en voor interieur en exterieure toevoegingen aan het clubhuis. En dan hebben we natuurlijk nog onze jonge leden die met de Grote Club Actie een flinke bijdrage hebben geleverd. Er zijn Clinics en kampen georganiseerd op onze velden, voor voetbalteams en bij scholen uit de regio om kinderen te enthousiasmeren.

In samenwerking met de gemeente wordt er gezocht naar verbeteringen voor parkeren, harmonisatie met de andere sportverenigingen in de regio en in het kader van het sportakkoord.

Alles bij elkaar is Rugby Club ’t Gooi een club waar met een warm hart met elkaar plezier gemaakt wordt.

“We are Gooi!!”